Antwerpse smierel

De Antwerpse Smierel is afkomstig uit Vlaanderen en vooral uit de omgeving van Antwerpen. Smierels waren reeds rond de jaren 1600 in onze streken bekend. De huidige Antwerpse Smierels lijken absoluut niet meer op hun vroegere voorouders. Wel staat vast dat de smierels tweehonderd jaren geleden aan de oorsprong van de Belgische Reisduiven stonden en toen dienst deden als reisduif voor korte afstanden.

Zowel de huidige als de vroegere Antwerpse Smierel zijn schildmeeuwen. Hieronder verstaan we witte duiven met een gekleurd vleugelschild en met een jabot in de halsstreek. De Antwerpse Smierel uit 1896 woog 330 à 350 gr. De huidige Antwerpse Smierels wegen 575 à 650 gr. Antwerpse Smierels zijn steeds gladkoppig. Bij de huidige Antwerpse Smierel is de kopvorm één van de meest rastypische eigenschappen. De kop is krachtig, breed en met een minstens middellang gezicht. De gebogen lijn van snavelpunt tot achterhoofd moet zonder neep of deuk verlopen.

Antwerpse smierels zijn vrij zeldzaam. Mede door de huidige raseigenschappen hebben ze niet direct de reputatie goede kweekduiven te zijn. In tegenstelling tot de meeste andere Belgische Duivenrassen is er wel internationale belangstelling voor deze grootste onder de meeuwduivenrassen.

MEER INFO OVER DIT RAS

Antwerpse smierel
Momenteel is er nog geen extra informatie beschikbaar.
Antwerpse smierel