Vogelgriep permanent gevaar

Het lijkt er op dat de vogelgriep endemisch is geworden en dus niet meer uit onze streken zal verdwijnen. Het jaarrond zijn er dus uitbraken te vrezen waarbij het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld wordt. Tot nader order worden dieren op besmette plaatsen op last vast van het FAVV gedood. Er wordt ook een onderzoek gevoerd naar de bron van de besmetting. Rond de besmette site van proffessionele houderijen worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend waarin de welbepaalde beperkingen en maatregelen van kracht zijn. Naar gelang de regio (veel pluimveebedrijven of niet) en of het een kleine particuliere houderij betreft of niet, worden soms geen zone's afgebakend omdat het risico op verspreiding na ruiming beperkt is.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website van het FAVV:

www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vog....

De afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen blijft van kracht. De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten: alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee, alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee en alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders. Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen. De gewone, niet-geregistreerde particulier hoeft niet af te schermen, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen. Afschermen betekent dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten of onder netten in open lucht worden gehouden. Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren. De nabijheid van watervogels en meeuwen lijkt een groter risico op besmetting in te houden.

Steunpunt Levend Erfgoed heeft tijdens een vergadering met het FAVV gepleit om niet (al te snel) op de vraag van de professionele houderij om algehele ophokplicht in te gaan aangezien de professionele sector goed gescheiden is van de niet-professionele en er geen weet is van besmettingen vanuit de niet-professionele sector naar de industrie en omgekeerd. Een algemene ophokplicht is nefast voor de niet-professionele pluimveehouderij en houdt de wilde vogels (die nu verantwoordelijk worden geacht voor alle besmettingen) niet tegen.

Gevraagd naar het effect op tentoonstellingen en verzamelingen antwoordt het FAVV dat dit enkel een effect heeft in de schutkringen. Verder is het nu reeds verplicht om dieren die deelnemen aan verzamelingen (en dus ook tentoonstellingen) 14 dagen voor de gebeurtenis op te hokken of af te schermen.

Voederen en drenken van alle pluimvee dient te allen tijde binnen of afgeschermd met netten te gebeuren en is dus het hele jaar door verplicht.