Vogelgriep in ons land! OPHOKPLICHT

Het referentielaboratorium Sciensano heeft vandaag de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het gaat om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp gevonden in de kustgemeenten Oudenburg, Bredene en Middelkerke.

De dieren waren ter verzorging aangeboden in een vogelopvangcentrum en zijn via het netwerk, dat het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos heeft opgericht om verdenkingen van vogelgriep bij wilde vogels in Vlaanderen te monitoren, aangeboden voor een analyse. Gezien de verschillende vindplaatsen, is het waarschijnlijk dat de er in de ganse kuststrook en mogelijk ook elders in het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Minister Clarinval heeft daarom op advies van het FAVV beslist om de ophokplicht, die al verplicht is voor pluimvee van commerciële houderijen, uit te breiden tot de niet-professionele sector.

Daarnaast worden ook alle verzamelingen en markten van pluimvee en vogels strenger gereguleerd. Hou er rekening mee dat deze door de coronamaatregelen sowieso op dit ogenblik verboden zijn.

Deze bijkomende maatregelen zullen ingaan op zondag 15 november.

Het FAVV benadrukt nogmaals dat het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels met dit virus erg hoog is. Het is daarom belangrijk dat de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgd en toegepast wordt.

Bron: FAVV