Vijf Levend Erfgoedhoven in de pijplijn

Leden konden het reeds de Ark lezen: het label ‘Levend Erfgoedhoven’ loopt als een trein. Het zijn stuk voor stuk waardevolle initiatieven rond levend erfgoed die een netwerk zullen vormen van plaatsen waar levend erfgoed gehouden wordt op een kwalitatieve manier. Mooi meegenomen: in zowat alle provincies zullen we labels kunnen uitreiken.

Na meer dan 25 jaar sensibiliseren en het Levend Erfgoed op de kaart plaat­­sen, zijn er heel wat overheden (provincies, steden/gemeenten), verenigingen of instanties, bedrijven en particulieren die mee aan de kar (willen) trekken door dieren van onze oorspronkelijke lokale rassen te houden, er al dan niet mee te kweken, hen terug in te zetten voor bijv. natuurbegrazing, om mensen expliciet in contact te brengen met erfgoeddieren, …

Om al deze kleinere of grotere initiatieven op een hoger niveau te tillen, op een duurzame wijze meerwaarde te genereren en de gepaste ondersteuning te kunnen verlenen, ontwikkelde SLE het ‘Levend Erfgoedhof­label’.

Het label verduidelijkt dat op het betrokken Levend Erfgoedhof (LEH) gewerkt wordt aan het behoud van onze oorspronkelijke rassen. Het LEH houdt erfgoeddieren op een manier die tot voorbeeld, promotie en inspiratiebron kan dienen voor geïnteresseerden. Zij zijn ambassadeurs naar wie kan verwezen worden om overal ‘te velde’ te kunnen kennis maken met ons Levend Erf­goed.

We werken ondertussen aan de erkenning van vijf Levend Erfgoedhoven: een in Stalhille (West-Vlaanderen), een in Zoutleeuw (Vlaams Brabant), een in Zwevezele (West-Vlaanderen), een in Neerglabbeek (Limburg) die reeds goedgekeurd werden en een in Deurne (Antwerpen). Meer info vindt u op https://www.sle.be/wat-doen-we/levend-erfgoedhoflabel en https://sle.be/sites/default/files/Samenvatting%20LANG%20LEHL.pdf