Verstrengde vogelgriepmaatregelen sinds 9 december 2023

Update 29-12-2023: Er is een bijkomende besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in de zones in West-Vlaanderen, ditmaal in Veurne. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf dat ligt in de bewakingszone Alveringem, op zowat 5 kilometer van de vorige haard en op minder dan een kilometer van de Franse grens. De ca. 33.000 hennen en hanen van het pluimveebedrijf werden geruimd. Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze overlappen in grote mate met de bestaande zones Warhem en Alveringem. Aangezien de bewakingszone Warhem, die vorige week werd afgebakend n.a.v. een besmetting in Frankrijk, nu volledig opgenomen is in de bestaande zones Alveringem en de nieuwe zones Veurne, wordt deze vandaag geschrapt. Door de uitbraak in Veurne komen 4 bijkomende pluimveebedrijven onder de maatregelen van de zones.

Het is duidelijk dat er opnieuw zeer veel H5-virussen circuleren in het milieu, zeker in het westen van het land. Het risico op nieuwe besmettingen is dan ook erg reëel. Bij toegenomen sterfte en ziekte bij het pluimvee moet onmiddellijk de dierenarts gecontacteerd worden, zodat nieuwe besmettingen zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid blijft uiteraard essentieel.

Alle nuttige informatie wordt zo spoedig mogelijk aangevuld op de website van het FAVV: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezond....

Update 26-12-2023: Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in West-Vlaanderen, ditmaal in Alveringem. De betrokken kalkoenenhouderij ligt in de bewakingszone, die vorige week werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Warhem, Noord-Frankrijk. De ca. 25.000 vleeskalkoenen van het bedrijf werden geruimd. Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze omvatten bijna de volledige bewakingszone Warhem en vallen deels op Frankrijk. De zone bewakingszone Warhem zal dan ook gefuseerd worden met de nieuwe zones Alveringem. In deze nieuwe zones liggen er een 40-tal pluimveebedrijven. Er is eveneens een zeer minieme overlap met de bewakingszone Diksmuide, maar zonder dat er pluimveehouderijen betrokken zijn.

Eerste bericht: Door een nieuw geval van vogelgriep in Diksmuide heeft federaal minister van Landbouw Clarinval (MR) beslist om vanaf zaterdag 9 december 2023 de afschermplicht voor het pluimvee van alle professionele houders en hobbyhouders opnieuw in te voeren. “Dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders”, klinkt het. De dieren moeten binnen worden gehouden of onder netten worden geplaatst. Het FAVV raadt elke particuliere houder wel sterk aan om zijn dieren af te schermen, maar een verplichting is dit niet. Het voederen en drenken van dieren moet wel verplicht binnen gebeuren. Op 1 december werd al een eerste besmetting vastgesteld in Esen, een deelgemeente van Diksmuide. Het ging toen om een vermeerderingsbedrijf. Vrijdag werd een tweede besmetting gemeld bij een legbedrijf binnen de beschermingszone die was ingevoerd na de eerste besmetting. Beide bedrijven werden geruimd.

Zoals verplicht volgens de Europese en Belgische wetgeving, wordt er een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer ingesteld.

Op aanraden van het Voedselagentschap (FAVV) worden er ook bijkomende preventieve maatregelen genomen. “Na vijf maanden van relatieve rust is de epidemiologische situatie in de afgelopen weken opnieuw ongunstig geëvolueerd. Er zijn opnieuw meer besmettingen bij wilde vogels op de migratieroutes naar en over ons land. Ook in onze buurlanden werden recent nieuwe uitbraken van vogelgriep bij pluimvee vastgesteld”, zegt FAVV. Het agentschap verwacht dan ook dat de virusdruk de komende tijd opnieuw fors zal toenemen.