Vechterhoendershow op 16 februari

Op zondag 16 februari 2020 is er voor de veertiende keer de jaarlijkse Internationale Vechthoendershow. Steunpunt Levend Erfgoed steunt deze show via prijzen voor onze inlandse vechters.  Door de jaren heen groeide deze show uit tot een vaste waarde met inzendingen uit binnen- en buitenland. 

affiche vechthoendershow

Reglement - programma:

1. Een kopij van het inentingsbewijs N.C.D. pseudo-vogelpest bij het inkooien van de dieren op het secretariaat bezorgen.

2. Naam van de inrichtende vereniging: De Vechthoenderclub België

3. Naam en adres van tentoonstelling: Evenementenhal Deroye Helen-Bosstraat 72, 3350 Linter Orsmaal (België)

Inkooien: Zaterdag 15 februari van 17 tot 19 uur. Zondag 16 februari vanaf 9 tot 10 uur.

Keuring: Zondag 16 februari van 10 tot 12 uur.

Openingsuren tentoonstelling: Zondag 16 februari van 10 tot 16 uur.

Verkoop: Zondag 16 februari vanaf 14 uur

Prijsuitdeling: Zondag 16 februari om 16 uur.

Uitkooien na de prijsuitdeling

4.: 31/01/2020. Na deze datum of wanneer de maximum capaciteit van de zaal bereikt is kunnen inschrijvingen geweigerd worden.

5. Prijs inschrijving: € 3,00/dier, een palmares verplicht per deelnemer: € 3,00

6. Inschrijvingsformulieren sturen naar het tentoonstellingssecretariaat: 

Steven Henot, Kapelstraat 16B, 3350 Linter. Tel.: 0479 79 22 36

Of per E-mail: vechthoenderclubbelgie@hotmail.com

 

7. Inschrijvingsgelden gelijktijdig te storten op rekeningnummer: IBAN: BE22 9730 2319 4047 BIC: ARSPBE22 op naam van de Vechthoenderclub

Inschrijvingen zijn verplicht te betalen, voor afwezige dieren worden geen inschrijvingsgelden terugbetaald.

Uitbetaling prijzengeld gebeurt via overschrijving, gelieve IBAN en BIC code door te geven.

8. Verkoopsvoorwaarden: de verkoopprijs wordt met 10 % verhoogd en is ten laste van de

koper. De verkoop start vanaf 14 uur via de commissaris van de club.

9. Gevraagde diersoorten: Vechthoenders & Vechtkrielen alle rassen en kleuren toegestaan. Ook niet erkende rassen/kleurslagen.

10. Vervangen van dieren is toegelaten mits: zelfde ras en zelfde geslacht (om praktische redenen).

11. Het is de deelnemers en bezoekers verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een commissaris.

12. De dieren worden gekeurd op punten

13. Gevraagde keurmeesters: Sadaune Pierre, Ruyters Mon, Karel Van Loy, Eddy Van Hoof, Philippe Streel, Roger Struyf, Lambrechts Marc, Adri Brouwers (NL), Conno Vlaardingerbroek (NL), Ronnie

Siemes (NL), Wim Meier (NL), Jacques Dulieu (FR), Ludjo Jobs (DE), Michael Stempa (DE).

14. Veearts van dienst: Dr. Peter Van Den Bunder/Pieter Colla, dierenartsenpraktijk Galluvet (Lummen).

15. Noch het bestuur, noch de vereniging kan aansprakelijk worden gesteld voor sterfte, diefstal en beschadiging van dieren of materiaal. Inschrijvingen die niet meer kunnen geplaatst worden wegens plaatsgebrek zullen teruggestuurd worden (zie 4), aankomstdatum van de inschrijving zal gerespecteerd worden voor het bepalen van aanvaarding. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, zal bij betwisting het bestuur de passende maatregelen treffen.

Inrichtende comité

De secretaris Pieter Minten

De T.T.-secretaris Steven Henot

De voorzitter Danny VanEynde

Penningmeester Lukke Reeckmans

 

Prijzen

SHOW-KAMPIOENEN:

Wisselbeker Marcel Wyffels “Beste Belgische Vechter“

Wisselbeker “Beste Buitenlandse Vechter”

 

De Gemeente Linter schenkt een streekproductenkorf voor de beste “Belgische Vechter” gekoppeld aan de wisselbeker.

De Gemeente Linter schenkt een streekproductenkorf voor de beste “Buitenlandse Vechter” gekoppeld aan de wisselbeker.

 

DE PRIJZEN “Showkampioen” en “algemeen kampioen” zijn niet cumuleerbaar (bvb indien een Shamo de wisselbeker wint, zal de algemene

kampioen Shamo het door de jury 2e geklasseerd dier zijn).

 

13 Algemene KAMPIOENEN in rassen(groepen) worden door de jury aangeduid, indien tenminste 15 dieren in de groep vertegenwoordigd zijn.

De kampioenen ontvangen een pakket Streekbieren en zullen zichtbaar zijn door een rozet geschonken door de Vechthoenderfokkersvereniging Nederland.

De Vice-kampioenen ontvangen een zak kippenvoer (20 kg).

 

• Beste Brugse Vechter

• Beste Luikse Vechter

• Beste Tiense Vechter

• Beste Brugse Vechtkriel

• Beste Luikse Vechtkriel

• Beste Tiense Vechtkriel

• Beste O-Shamo/Chu-Shamo

• Beste Yakido/Tuso/Yamato Gunkei/Chibi

• Beste Ko-Shamo

• Beste Aseel (Kriel, Reza, Madras, Kuhlang, Hint,...)

• Beste Indische Vechthoender/Vechtkriel

• Beste Engelse/Franse Vechthoender/Vechtkriel

• Beste Maleier, Satsumadori, Soendanees, Malgache en niet hoger vernoemde ras

RASKAMPIOEN:

Voor elk ras waarvan minimum 5 dieren aanwezig zijn, zal een raskampioen aangeduid worden door de keurmeester.

Deze ontvangt €5 + een rozet 1e plaats op de kooi.

Voor elk ras waarvan minimum 10 dieren aanwezig zijn, zal een raskampioen aangeduid worden door de keurmeester.

Deze ontvangt €10 + een rozet 1e plaats op de kooi. Ook zal er een vice-kampioen aangeduid worden, deze ontvangt €5 + een rozet 2e plaats

Voor elk ras waarvan minimum 15 dieren aanwezig zijn, zal een raskampioen aangeduid worden door de keurmeester. Deze ontvangt €15 + een rozet 1e plaats op de kooi. Er zal ook een vice-kampioen aangeduid worden, deze ontvangt €10 + een rozet

2e plaats. Er wordt eveneens een 3e plaats aangeduid worden, deze ontvangt €5 + een rozet 3e plaats.

Prijzen geschonken door derden/speciaalclubs.

Onderstaande prijzen zijn ook niet cummuleerbaar, dwz dat bvb “algemeen kampioen Tiense Vechter” niet in aanmerking komt voor onderstaande prijzen,

de vice-kampioen zal dan de meest waardevolle prijs in ontvangst nemen. Nr. 3 geklasseerd de volgende prijs, enz.

- Eddy Poffé, schepen stad Tienen schenkt een krat streekbieren voor de Algemene Kampioen Tiense Vechter.

- Steunpunt Levend Erfgoed schenkt volgende prijzen:

• 25€ voor de Beste Brugse Vechthoender Groothoen

• 25€ voor de Beste Luikse Vechthoender Groothoen

• 25€ voor de Beste Tiense Vechthoender Groothoen

- Het Hagelands Neerhof schenkt volgende prijzen :

• 15€ voor de Beste Tiense Vechter kriel haan

• 15€ voor de Beste Tiense Vechter kriel hen

- Optimum Avium

schenkt Ereprijs voor de beste vechter aanwezig op de Show.

“De Luikse vechter” Facebook-community schenkt:

• 1 Fles rode wijn Rabo de Galo voor de Beste reeks Luikse Vechters Groothoen (5 dieren, optelling van de predicaten)

• 1 Fles rode wijn Rabo de Galo voor de Beste reeks Luikse Vechters Kriel (5 dieren, optelling van de predicaten)

Uitbetaling prijzengeld gebeurt via overschrijving. Gelieve IBAN en BIC code in te vullen.

 

De 50 eerste inschrijvingen dat het secretariaat bereiken krijgen een waardebon geschonken door AVEVE, verkrijgbaar bij het inkooien !!

Inschrijfformulier VECHTHOENDERSHOW LINTER 16 februari 2020

Naam deelnemer:..................................................................

Adres: ..............................................................................

Telefoonnummer:.................................................................

Emailadres:........................................................................

Bankrekeningnr IBAN voor BE:................................................

BIC (enkel voor Buitenland):....................................................

RAS: 

Kleurslag: 

Oud/Jong

Geslacht: M/V

Verkoop prijs:

 

Inschrijvingsgeld €3 per dier ..........x €3 = €..........

Palmares (verplicht) 3€ per deelnemer ..........x 3€ = €..........

 

Inschrijvingen voor 31 januari 2020. Indien de maximum capaciteit van de zaal vroeger overschreden wordt, kunnen de inschrijvingen vroeger afgesloten worden.

 

De Vechthoenderclub België: IBAN: BE22 9730 2319 4047 - BIC: ARSPBE22

Inschrijving mailen naar: vechthoenderclubbelgie@hotmail.com

TT-secretaris Steven Henot 0032 (0)479 792236

Voorzitter Danny Van Eynde 0032 (0)478 319983