Subsidie genetische diversiteit

Omdat het GLB eind 2020 is afgelopen worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien.

Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering).

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021, met behoud van hetrelfde verbintenisaantal.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst het verbintenisaantal tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisaantal verhogen met meer dan 20 %, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Meer info op https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceel-en-dier/dier/behoud-van-lo...