Ook geen Levend Erfgoed Expo in 2021

Met spijt in het hart stelt Steunpunt Levend Erfgoed vast dat de federale wetgever er niet in slaagt om -zeggen en schrijven begin juni- een concrete regelgeving te bieden voor de organisatie van bv. de Levend Erfgoed Expo. Pas op 11 juni werd een Overlegcomité gepland “voor de verdere invulling van het Zomer-plan vanaf 1 juli.” ... Wetende dat een expo plannen verschillende maanden in beslag neemt was dit rijkelijk laat, té laat.

We hadden gehoopt dat de regering een wettelijk kader zou bieden voor augustus, maar we moeten het doen met een tiental zinnetjes en voorwaardelijk: binnen kan tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), met mondmasker en op ‘veilige’ afstand van elkaar. Buiten: tot 5.000 personen mits het voorleggen van bewijs van vaccinatie of een recente negatieve PCR-test. En dat is het dan...

Wie de controle moet doen op die bewijzen en hoe dat moet gebeuren weten we niet. Zullen onze medewerkers -veelal jong- gevaccineerd zijn? Telt een halve vaccinatie? Onze medewerkers moeten zelf hun PCR-test óf die voor hun vakantie betalen? Zal het publiek niet afgeschrikt worden? Komen er nóg regels? Wat met de catering in de tent zonder dewelke we op een groot verlies afstevenen? En dan moet de procedure nog gestart worden waarbij we niet weten of de burgemeester de Expo zal toelaten aangezien zijn politie moet handhaven en toekijken of we de regels volgen...

Omwille van bovenstaande onzekerheden heeft het bestuur van Steunpunt Levend erfgoed met tegenzin besloten ook in 2021 geen Levend Erfgoed Expo te organiseren en volop te gaan voor een grootse heropstart in 2022.