Levend Erfgoedhoflabel

Eind 2018 lanceerde SLE een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. Houders van erfgoeddieren kunnen een erkenning krijgen voor hun levend erfgoed mits zij voldoen aan een aantal concrete voorwaarden, die de uitstraling en instandhouding van Levend Erfgoed ten goede komen. In ruil ontvangen zij een formele erkenning, met schild, die van toepassing is op een concrete locatie, het 'Levend Erfgoedhof'. Ondertussen zitten er vijf Levend Erfgoedhoven in de pijplijn die in september en oktober hun erkenningsembleem zullen kunnen plaatsen. Hier vind u alvast meer informatie: https://www.sle.be/wat-doen-we/levend-erfgoedhoflabel