Laat uw stem horen!

Bevraging over de welzijnsimplicaties in verband met de recentste maatregelen van vogelgriep (ophokplicht) en eventuele alternatieven voor de recentste maatregelen.

Deze bevraging is vooral nuttig voor particulieren en hobbyisten van hobbypluimvee en andere vogels, en zo krijgt u de kans om gehoord te worden.

Enerzijds in het kader van het reduceren van besmetting en verspreiding van vogelgriep in Vlaanderen is uw input van uiterst belang. Dit om het nut van de ophokplicht en de mogelijke alternatieven voor pluimvee en andere vogels in kaart te brengen. Anderzijds geeft dit de mogelijkheid aan ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek) om onderzoek uit te voeren dat aansluit bij wat actueel leeft.

Opdat de gegevens representatief zouden zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk particulieren en hobbyisten aan de enquête deelnemen: jullie dus!

Enkel een grote respons zal correcte en representatieve informatie opleveren. U zou ons en ILVO ten zeerste helpen door deze enquête in te vullen en we zouden het eveneens appreciëren dat u deze doorstuurt naar andere hobbyisten en particulieren.

In deze enquête bestaan er geen juiste of foute antwoorden: van belang is uw opinie. Vanzelfsprekend verzekert ILVO u dat alle informatie vertrouwelijk zal worden behandeld. Alle informatie wordt enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Link vragenlijst: Vragenlijst particulieren en hobbyisten (ilvo.be)