Expo-info voor verkopers van neerhofdieren

Verkopers van neerhofdieren kunnen bijgevoegd invulbaar document gebruiken om zich in te schrijven voor verkoop van dieren op de Levend erfgoed Expo op 25 augustus 2019.

  • Vul één document in per kooi. (of kooi op gras 80 cm x 80 cm, of tafelkooi voor duiven of tafelkooi voor konijnen.
  • U stuurt de documenten naar info@sle.be - dit geldt als inschrijving, dan krijgt u een toegangsbewijs.
  • U drukt de ingevulde formulieren af en brengt ze mee naar de expo om aan de kooien te hangen
  • Er zijn blancoformulieren ter beschikking op het terrein

De dieren die aangevoerd worden, moeten voldoen aan de wetgeving. De dieren dienen op hun plaats te zitten vóór 10 uur. De verkoop begint om 10 uur en eindigt om 17 uur

• REGELING voor KONIJNEN

Konijnen moeten niet langer ingeënt worden. Toch zijn er dierenartsen die inenten ten zeerste aanbevelen. Het is dus aan de fokker zelf om te beslissen of hij zijn dieren laat inenten tegen konijnenziekten. Konijnen moeten identificeerbaar zijn door een tatoeage. 

• REGELING voor PLUIMVEE

Pluimvee kan verhandeld worden door particulieren onder voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet strenger dan in het verleden:

  • Alle pluimvee moet tegen de ziekte van New­castle (pseudovogelpest) ingeënt zijn en dit ten laatste drie weken voor de Expo. De vaccinatie moet uitgevoerd worden door een erkende dierenarts die een attest aflevert (kopie van het vaccinatiebewijs achterlaten bij SLE). Het aangevoerde pluimvee moet tien dagen vóór de expo (dus vanaf 15 augustus) afgeschermd worden van wilde vogels. 
  • SLE legt een lijst aan van de deelnemers aan de tentoonstelling en verkopers met hun naam en adres.  Deze lijst moet twee maanden ter beschikking worden gehouden van het FAVV.
  • Pluimvee moet identificeerbaar zijn door een gesloten pootring vanaf ringbare leeftijd.

__________________________________________________

Wie zich correct inschrijft -ten laatste op vrijdag 23 augustus- ontvangt een toegangsbewijs om gemakkelijk met de wagen op het expoterrein in het provinciaal domein Puyenbroeck te geraken. Zonder toegangsbewijs kan u niet naar het eiland en dient u gebruik te maken van parking 1A. Wees op tijd als u niet in de problemen wilt geraken m.b.t. de doorgang met de auto. Bij aankomst aan de tent moet u zich aanmelden bij een SLE-medewerker. De verkopers en hun dieren worden door de SLE-medewerkers op de plaats van verkoop (de gereserveerde kooien) gebracht. De verkopers stallen hun dieren in de kooien en verzorgen de verkoop waarvan zij zelf de voorwaarden bepalen.

• Verkoop gebeurt door de verkoper zelf, man-tot-man aan de kooien. Schrijf het ras en de prijs in hoofdletters op het blad aan de kooi. Dit blad wordt u toegestuurd na inschrijving en kan u ook vinden op de expo zelf. Prijzen mogen aangepast worden tijdens de verkoop. U geeft dit dan best aan op het kooipapier.

• SLE voorziet buttons met ‘SLE-verkoper’ die u herkenbaar maken bij het publiek als verkoper van neerhofdieren. Deze buttons dienen op het einde van de verkoop bij de SLE-verantwoordelijke te worden achtergelaten zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden.

• SLE is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of sterfte van dieren en voor de aangeboden dieren in het algemeen.

• Per verkoop wordt een briefje in­gevuld met gegevens van de koper, naam van de verkoper, het aantal en het ras van de verkochte dieren. Een model van dit briefje wordt u toegestuurd na inschrijving zodat u als verkoper de eigen naam en prijs (en eventueel ras en aantal) op voorhand met computer kan invullen en vooraf afdrukken. Op het terrein zijn deze briefjes ook beschikbaar om dan manueel in te vullen. 

• De briefjes worden correct ingevuld, meegegeven met de kopers en achtergelaten bij de SLE-vrijwilligers aan een centrale doorgang bij het verlaten van het neerhofgedeelte met de aangekochte dieren.

• Verkochte dieren moeten onmiddellijk uit de kooien verwijderd worden en mogen enkel in bewaring gehouden worden in de SLE-bewaarzone. Dit is een zone waar mensen die dieren gekocht hebben, maar eerst de expo willen bezoeken, hun dieren in bewaring kunnen geven bij SLE aan 1 euro per kooi. SLE beschermt deze dieren enkel tegen diefstal.

• Verkopers die verschillende diersoorten aanbieden en daardoor een probleem hebben omdat ze niet op twee of meer plaatsen tegelijk kunnen zijn, komen best met een of meerdere helpers  om de verkopen te begeleiden. Uw gsm-nummer groot en leesbaar op de kooien aanbrengen kan ook helpen. Indien dit niet mogelijk is, kan SLE gecontacteerd worden om een oplossing te zoeken (neerhofdieren@sle.be).

• Voor kopers zijn er bij SLE dozen om neerhofdieren te transporteren te koop tijdens de expo.