Bokrijk verkoopt

Wie interesse heeft in levend erfgoed dat gekweekt werd in het Provinciaal domein Bokrijk, vindt hier informatie over een dierenverkoop.

Volgende dieren worden te koop aangeboden:

  • 31 ramlammeren (12 Ardense voskoppen, 4 Entre-Sambre-et- Meuse, 4 Vlaamse schapen, 6 kempense schapen, 3 Mergellandschapen, 1 Belgisch melkschaap, 1 kruising)
  • 2 dekrammen (Mergellander, Vlaams schaap)
  • 3 oude ooien (2 Vlaamse schapen, 1 Mergellander)
  • 6 hertegeiten (4 geiten en 2 bokken)
  • 2 zeugen (2 Belgisch Landvarken)

Wie graag ter plaatse wil komen kijken, kan een afspraak maken met André Ramaekers: 0479 01 69 43 of Frank Libens O474 82 36 22

U dient uw prijs in een gesloten omslag te bezorgen, deze kan bij het bezoek worden overhandigd.

De prijzen moeten uiterlijk binnen zijn op donderdag 25 juni om 11.00 uur. De prijs (inclusief btw) moet per diersoort en stuk opgegeven worden evenals het gewenste aantal.

“voorbeeld: Ardense Voskop : 60,50 euro (gewenst aantal 8)”

De hoogstbiedende(n) per diersoort wordt/worden gecontacteerd om verdere afspraken te maken.