Blauwtong: help een vaccin ontwikkelen

UPDATE 24-10-2023. Uit de communicatie van de overheidsdiensten blijkt dat er inspanningen worden gedaan om een vaccin tegen BTV serotype 3 te laten ontwikkelen. Ook de andere lidstaten van de EU zijn geïnteresseerd. 3 farmaceutische bedrijven hebben aangegeven dat zij een dergelijk vaccin kunnen produceren. Uiteraard doen die firma’s dat maar als er voldoende interesse is van de schapen- en geitenfokkers en houders en zij dus de garantie krijgen dat ze uit de kosten kunnen geraken en er ook nog iets aan verdienen. In dat kader vraagt men ons nu in hoeverre wij een zicht hebben op de vraag naar een vaccin. Hoe meer vaccin er gevraagd wordt, hoe groter de kans dat een firma het wil ontwikkelen.

Uit de situatie in Nederland blijkt dat het blauwtongvirus serotype 3 nog agressiever is dan het serotype 8 waarmee we 15 tot 17 jaar geleden werden geconfronteerd. We lezen in de Nederlandse pers dat de sterfte op besmette bedrijven 20 tot 25 % bedraagt en de ziektecijfers tussen de 70 en 80% liggen. We weten nog niet of het vaccin betalend zal zijn, maar het is duidelijk dat vaccineren slechts een fractie zal kosten van de verliezen en de behandelkosten van de zieke dieren bij een besmetting. Wij hopen dat het vaccin net als in 2007-2008 gratis ter beschikking zal gesteld worden, maar we kunnen dat niet garanderen.

Om toch een idee te hebben van wat er dienaangaande leeft bij de fokkers en houders, vragen hen om onderstaande enquête in te vullen (een zeer korte enquête die slechts een paar minuten vraagt). Met het invullen van de enquête sluit u in geen geval een engagement af, we willen gewoon zicht krijgen uw mening.

Als u op de link hieronder klikt, kan uw computer u vragen om in te loggen op uw google account (de meeste computers zijn al ingelogd en dan vraagt hij u niets maar gaat de enquête gewoon open). Dat is een account die jou toebehoort en die login zou dus in uw bezit moeten zijn (wij kunnen u daar niet bij helpen). De enquête bestaat uit 5 vragen en onderaan kan je, nadat u overal antwoord hebt gegeven, op verzenden klikken. Eens dat gebeurd is, bent u klaar en kan u afsluiten.

Link naar de enquête: https://forms.gle/u2un8vBVLCx7tQE69

Bedankt om te helpen de correcte info door te geven aan de overheid.

----------

UPDATE 12-10-2023. Het getroffen bedrijf bevindt zich in Merkplas. Er worden geen beperkende maatregelen genomen in België. Export van herkauwers naar andere landen van de EU is tijdelijk opgeschort en dat zal moeilijk blijven, behalve voor slachtdieren. De morbiditeit en mortaliteit bij Wilde herkauwers zijn vatbaar voor blauwtong en kunnen drager van het virus zijn. Er werden in de buurt van Tilburg reeën opgemerkt met zeer ernstige symptomen.

Ondertussen is duidelijk geworden dat het om serotype 3 gaat. Tegen dit serotype is (nog) geen vaccin beschikbaar. Het Zuid-Afrikaanse blauwtongvaccin Blu Vax kan niet in worden gebruikt tegen blauwtong serotype 3. Dat meldt het Nederlandse ministerie van landbouw na onderzoek.

----------

Er is een verdenking van een geval van blauwtong op een schapenbedrijf in de Noorderkempen. Om welk serotype het precies gaat, moet nog bevestigd worden door verder onderzoek bij Sciensano. Wat we wel al kunnen meegeven is dat het uiterst belangrijk is om alert te blijven.

Door waakzaam te blijven, kunnen eventuele volgende verdenkingen/besmettingen snel worden vastgesteld en kunnen we een beeld krijgen over de verspreiding. Weet ook dat het melden van een blauwtongverdenking op uw bedrijf niet automatisch inhoudt dat uw bedrijf geblokkeerd zal worden of dat de dieren geruimd moeten worden.

Blauwtong gaat niet over van dier op dier en ook niet van dier op mens. Het serotype waar de Nederlandse bedrijven mee besmet zijn, is serotype 3. Dit is een nieuw type waar nog niet van gekend is hoe het in Nederland is terechtgekomen waardoor ook niet kan voorspeld worden hoe het zich zal gedragen. In Europa is er (nog) geen vaccin geregistreerd voor dit serotype. Of de verdenking in België ook van dit serotype is, moet nog bevestigd worden door Sciensano. De kans is uiteraard groot, gezien de ligging tegen de Nederlandse grens. Meer nieuws hierover volgt in onze volgende nieuwsbrieven.

Symptomen
Schapen die besmet zijn met blauwtong hebben o.a. koorts, ze vermageren en hebben ontstekingen en blaasjes of letsels in de muil. Ook kreupelheid door ontsteking van de kroonrand komt voor. Bij runderen en geiten zien we naast dezelfde symptomen die schapen vertonen ook een gedaalde melkproductie.
Een uitgebreid overzicht van de symptomen vindt u op de blauwtongziekte-pagina van DGZ:
https://www.dgz.be/ziekten/blauwtong.

Besmette knutten zijn boosdoener
Blauwtong wordt veroorzaakt door beten van knutten (familie van de muggen) die besmet zijn met het virus. Heel wat herkauwers kunnen erdoor besmet raken, maar schapen zijn het meest gevoelig. De verwachting in Nederland is dat het virus zich de komende weken en maanden verder zal verspreiden, zolang de knutten actief zijn. Daarnaast kan het virus ook overgedragen worden door naalden. Als je dieren behandelt of vaccineert, is het dus enorm belangrijk om per dier een schone naald te gebruiken.

U kunt ook rekening houden met het gedrag van knutten. Tijdens de schemertijd zijn die namelijk extra actief dus als u uw dieren dan kunt opstallen, verkleint u het risico dat ze geïnfecteerd raken door steken van besmette knutten. Het kan ook nuttig zijn uw dieren en de omgeving te behandelen met insecticiden om de knutten te bestrijden. U kunt hier zeker ook advies over vragen aan uw dierenarts.

Eenmaal dieren besmet zijn, is het belangrijk ze zorgvuldig te behandelen. Aangezien het om een virusinfectie gaat, kunnen alleen maar ondersteunende medicijnen toegediend worden zoals pijnstillers, ontstekingsremmers, en daarnaast eventueel antibiotica als er ook sprake is van secundaire bacteriële infecties.

Direct melden
Hebt u of uw bedrijfsdierenarts een vermoeden van blauwtong? Contacteer dan onmiddellijk de Lokale Controle Eenheid van het FAVV en laat stalen nemen/neem stalen voor onderzoek op blauwtong (zie uitleg procedure FAVV monsterneming en analyse bij verdenking). De analysekosten worden betaald door het FAVV.

Geef uw dieren een goeie verzorging en vooral: wees alert!

Bron: DGZ