AFGELAST: wat nu met keuring en verkoop?

Corona is niet overwonnen - Alle publieksactiviteiten afgelast

Door de maatregelen opgelegd door de federale regering om het Coronavirus te bestrijden, werd nu ook de beperkte dierenverkoop en schapenkeuring die gepland was op zondag 23 augustus afgelast.

Voor wat betreft de schapenkeuring en meerbepaald die van de rammen die ingezet worden voor de fok — normaal gezien verplicht om in het stamboek te kunnen opgenomen worden — zal Steunpunt Levend Erfgoed voorstellen aan het departement Landbouw om voor het seizoen 2020 niet te keuren omwille van heirkracht en de rammen op afroep in te schrijven in het stamboek. Fokkers worden op de hoogte gehouden via de website (www.SLE.be) en via mailberichten.

Door het feit dat er tot einde augustus geen massamanifestatie mogen plaatsvinden heeft het bestuursorgaan beslist dat er dit jaar geen traditionele Levend Erfgoed Expo zal plaatsvinden. De dierenverkoop gaat dus niet door. We raden onze leden aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid voor leden om gratis zoekers te plaatsen op www.sle.be - Steunpunt Levend Erfgoed legt regelmatig de verbinding tussen onze facebookpagina onder de naam Steunpunt Levend Erfgoed en de zoekers op de website.

De dieren die Steunpunt Levend Erfgoed kweekte in het Levend Erfgoedpark worden na selectie op lijst gezet. Die lijst zal ook gepubliceerd worden op onze internet- en sociale mediakanalen. Wie interesse heeft in de aankoop van een of meerdere dieren uit het park kan dit al laten weten via info@sle.be. Het betreft neerhofdieren, schapen, geiten en een stierkalfje. Volg de evolutie via onze website (www.sle.be) of onze facebookpagina onder de naam Steunpunt Levend Erfgoed.

Nog vragen: info@sle.be.