Aanbesteding begrazing stad Gent

De stad Gent schrijft een nieuwe aanbesteding uit voor de begrazing van delen van haar openbaar domen (5 percelen). De beoogde schapenbegrazing is een stootbegrazing tijdens het vegetatieseizoen. Met stootbegrazing wordt een beweidingsvorm bedoeld waarbij een groot aantal dieren gedurende korte tijd op een terrein verblijven en dit intensief begrazen.

Op goed gekozen momenten worden hierdoor op korte tijd belangrijke delen van de vegetatie kort gegraasd en wordt een bepaalde hoeveelheid biomassa van het terrein afgevoerd. Op momenten dat de schapen afwezig zijn op het terrein, kan de vegetatie tot bloei komen en zaad zetten. De in- en uitschaardata en de duur van de stootbegrazing zijn afhankelijk van de beoogde doelstellingen en worden in de technische bepalingen besproken.

Schapenbegrazing biedt verschillende voordelen. Zo kan het enerzijds ingezet worden op plaatsen waar omwille van locatiespecifieke redenen (vb. te steile helling, bereikbaarheid) machinaal maaien met afvoer van maaisel onmogelijk is. Anderzijds worden de bermen op een milieuvriendelijke en ecologische manier beheerd.

De structuurrijkdom van de berm verhoogt, waardoor hij interessanter wordt voor flora en fauna. Schapenbegrazing kan verder toegepast worden op open oppervlaktes zoals weides.

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/02/2022 - 10:00 uur

Klik hieronder op Aanbesteding Gent begrazing 2022 voor de officiële PDF voor geïnteresseerde herders