SLE > Nieuws

Nieuws van de Neerhofdierenwerkgroep

 

10/03/2017 - Vogelgriep: netten blijven verplicht tot en met 9 april

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

[•Lees meer...]

28/02/2017 - Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

[•Lees meer...]

21/02/2017 - Vogelgriep bevestigd bij een wilde zwaan

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is vandaag bevestigd bij een wilde zwaan, gevonden in Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant). Deze vondst bevestigt dat het risico van vogelgriep nog steeds niet afgenomen is. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de verplichte maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

[•Lees meer...]

02/02/2017 - Vogelgriep: bufferzone van 3 km

Aanvullend op ons bericht van gisteren meldt het FAVV dat - gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, er enkel een bufferzone van 3 kilometer rond de betrokken plaats in Lebbeke wordt afgebakend. In dit gebied liggen geen professionele pluimveehouderijen. Alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren is hier verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester. Vanaf vandaag, donderdagmiddag, moet alle pluimvee in het hele land - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden, om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten worden verboden.

[•Lees meer...]

01/02/2017 - Vogelgriep in ons land!

Wat gevreesd werd, gebeurde: vandaag werd het H5N8 vogelgriepvirus geĆÆdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke, Oost-Vlaanderen. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Er wordt onmiddellijk een algemene ophokplicht ingevoerd. De maatregelen zijn van van kracht in heel BelgiĆ« (KB van 5 mei 2008). Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat en deze maatregelen zijn van toepassing op het ganse grondgebied.

[•Lees meer...]

06/01/2017 - Vogelgriepsituatie blijft ongunstig evolueren

In Frankrijk is vogelgriep vastgesteld op een hobbyhouderij ver buiten de afgebakende gebieden en zullen er nu op enkele weken tijd een miljoen eenden afgeslacht worden. Duitsland meldde nieuwe uitbraken op kalkoenhouderijen in reeds afgebakende gebieden, een aantal ernstige verdenkingen is nog in onderzoek. Het risico bestaat dat het virus in deze pluimveerijke regio begint te circuleren. Ook in de Balkan en Centraal- en Zuidoost-Europa lijkt de ziekte uit te breiden. Dichter bij ons land - meerbepaald in Zuid-Nederland - worden besmette wilde vogels aangetroffen. Blijf dus uw pluimvee gescheiden houden (netten) van wilde vogels en zeker van watervogels.

[•Lees meer...]

22/12/2016 - Update vogelgriep in Europa

In Nederland werd gisteren een zevende professioneel pluimveebedrijf getroffen door vogelgriep. De ziekte schuift opnieuw meer zuidwaarts en nadert de gebieden met hoge pluimveedensiteit in Nederland. Insleep van vogelgriep gebeurt vooral door direct contact met besmette dieren en indirect contact via mens, voeder, werktuigen en materiaal. Laat de aandacht niet verslappen en blijf de maatregelen om ziekteinsleep te voorkomen volhouden.

[•Lees meer...]

19/12/2016 - 15 januari 2017: jaarlijkse ringslagwedstrijd

Op zaterdag 15 januari 2017 kunt u in zaal Den Donk in Turnhout de jaarlijkse ringslagwedstrijd bijwonen.

[•Lees meer...]

28/11/2016 - Vogelgriep in bedrijven buurlanden

In Duitsland en Nederland werd de afgelopen dagen vogelgriep vastgesteld op professionele pluimveebedrijven. In Duitsland gaat het om een kalkoenenbedrijf in Niedersachsen, in Nederland om een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). In ons land blijft de situatie onveranderd. Het Voedselagentschap raadt professionele pluimveehouders aan waakzaam te zijn en geen contacten te hebben met afgebakende gebieden in het buitenland.

[•Lees meer...]

21/11/2016 - Vogelgriep in Europa - Stand van zaken

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land. Het Voedselagentschap volgt de situatie van nabij op.

[•Lees meer...]

Vorige pagina Volgende pagina