SLE > Nieuws

Nieuws van de Neerhofdierenwerkgroep

 

22/12/2016 - Update vogelgriep in Europa

In Nederland werd gisteren een zevende professioneel pluimveebedrijf getroffen door vogelgriep. De ziekte schuift opnieuw meer zuidwaarts en nadert de gebieden met hoge pluimveedensiteit in Nederland. Insleep van vogelgriep gebeurt vooral door direct contact met besmette dieren en indirect contact via mens, voeder, werktuigen en materiaal. Laat de aandacht niet verslappen en blijf de maatregelen om ziekteinsleep te voorkomen volhouden.

[•Lees meer...]

19/12/2016 - 15 januari 2017: jaarlijkse ringslagwedstrijd

Op zaterdag 15 januari 2017 kunt u in zaal Den Donk in Turnhout de jaarlijkse ringslagwedstrijd bijwonen.

[•Lees meer...]

28/11/2016 - Vogelgriep in bedrijven buurlanden

In Duitsland en Nederland werd de afgelopen dagen vogelgriep vastgesteld op professionele pluimveebedrijven. In Duitsland gaat het om een kalkoenenbedrijf in Niedersachsen, in Nederland om een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). In ons land blijft de situatie onveranderd. Het Voedselagentschap raadt professionele pluimveehouders aan waakzaam te zijn en geen contacten te hebben met afgebakende gebieden in het buitenland.

[•Lees meer...]

21/11/2016 - Vogelgriep in Europa - Stand van zaken

Einde oktober is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 opnieuw opgedoken in Europa. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land. Het Voedselagentschap volgt de situatie van nabij op.

[•Lees meer...]

15/11/2016 - H5N8 in dierenpark in Rotterdam (NL)

Nederland laat geen bezoekers meer toe tot hokken of verblijfplaatsen waar vogels worden gehouden (hobby en commercieel). Ook het verzamelen van pluimvee of watervogels en de jacht op watervogels is verboden. Professionele bedrijven moeten hun bezoekers registreren. Aanleiding van deze verscherpte maatregelen is het aantreffen van het H5N8-virus in een klein Rotterdams dierenpark.

[•Lees meer...]

10/11/2016 - Vogelgriep dreigt

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt vanaf vandaag de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België. Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden.

[•Lees meer...]

29/10/2016 - Milde vogelgriep in Nederland

In Nederland (Deurne, Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo een 11 000 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Op het bedrijf zijn ook 3 500 fazanten en 2 000 vleeseenden – buiten - gehuisvest. Het gaat waarschijnlijk om een milde H5-variant.

[•Lees meer...]

08/08/2016 - Acute snot vastgesteld

Naast de konijnen worden nu onze pluimveedieren opnieuw belaagd. DGZ meldt dat er recent is er een geval van acute snot of coryza vastgesteld op een professioneel leghennenbedrijf in de provincie Antwerpen. De ziekte kwam de laatste maanden ook al een aantal keer voor bij zowel commercieel als hobbypluimvee in Nederland. Wees alert voor een besmetting en pas strikte hygiënemaatregelen toe.

[•Lees meer...]

01/08/2016 - RHD2 veroorzaakt hoge sterfte bij konijnen

Na weken van paniekberichten van niet-professionele fokkers komt nu ook het FAVV met een bericht over RHD2. Het is niet echt hoopgevend... "Rabbit hemorragic Disease (RHD) variant 2 Viraal hemorragisch syndroom bij konijnen HOGE STERFTE VAN KONIJNEN NAAR AANLEIDING VAN HET OPDUIKEN VAN HET VIRUS DAT RABBIT HEMORRAGIC DISEASE (VARIANT 2) VEROORZAAKT Recent is aan het licht gekomen dat variant 2 van het virus dat het viraal hemorragisch syndroom bij konijnen (Rabbit Hemorragic Disease – RHD) veroorzaakt zowel in België als in de buurlanden aan de oorsprong ligt van een hoge konijnensterfte.

[•Lees meer...]

05/02/2015 - Tentoonstelling konijnen

Een mooie gelegenheid om onze eigen konijnenrassen te bezichtigen biedt zich aan op 7 en 8 februari.

[•Lees meer...]

Vorige pagina Volgende pagina