SLE > Nieuws

Nieuws van de Neerhofdierenwerkgroep

 

19/04/2017 - Ophokplicht wordt niet verlengd

Aangezien de vogelgrieptoestand de afgelopen weken verbeterd is, wordt de ophokplicht niet verlengd. Dit betekent dat er vanaf morgen, donderdag 20 april, geen bijkomende maatregelen meer van toepassing zijn en dat onder meer buitenbeloop van pluimvee opnieuw mogelijk is.

[•Lees meer...]

24/03/2017 - Opnieuw vogelgriep bij wilde vogels

Gisteren zijn nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies. Het gaat om een waterhoen die op 22 februari gevonden werd in Hoeilaart, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart. De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

[•Lees meer...]

23/03/2017 - Derde geval van vogelgriep in Vlaanderen

Op 22 maart werd een nieuwe besmetting met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij een dode wilde zwaan en een dode wilde eend, gevonden op een vijver in Elen in de gemeente Dilsen-Stokkem (Limburg). Deze nieuwe besmetting bevestigt dat het H5N8-virus nog altijd circuleert bij wilde vogels. Er worden geen nieuwe maatregelen genomen naar aanleiding van deze vondst, maar het blijft uiteraard belangrijk dat elke houder met vogels of pluimvee strikt de maatregelen toepast die van kracht zijn.

[•Lees meer...]

17/03/2017 - Vogelgriep: afschermplicht bij niet-professionelen wordt opgeheven

Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14 uur de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

[•Lees meer...]

10/03/2017 - Vogelgriep: netten blijven verplicht tot en met 9 april

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

[•Lees meer...]

28/02/2017 - Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen

Hoewel het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, versoepelt het Voedselagentschap vanaf 1 maart enkele van de verplichte voorzorgsmaatregelen voor situaties die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Deze versoepelingen zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

[•Lees meer...]

21/02/2017 - Vogelgriep bevestigd bij een wilde zwaan

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is vandaag bevestigd bij een wilde zwaan, gevonden in Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant). Deze vondst bevestigt dat het risico van vogelgriep nog steeds niet afgenomen is. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de verplichte maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

[•Lees meer...]

02/02/2017 - Vogelgriep: bufferzone van 3 km

Aanvullend op ons bericht van gisteren meldt het FAVV dat - gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, er enkel een bufferzone van 3 kilometer rond de betrokken plaats in Lebbeke wordt afgebakend. In dit gebied liggen geen professionele pluimveehouderijen. Alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren is hier verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester. Vanaf vandaag, donderdagmiddag, moet alle pluimvee in het hele land - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden, om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten worden verboden.

[•Lees meer...]

01/02/2017 - Vogelgriep in ons land!

Wat gevreesd werd, gebeurde: vandaag werd het H5N8 vogelgriepvirus geĆÆdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke, Oost-Vlaanderen. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Er wordt onmiddellijk een algemene ophokplicht ingevoerd. De maatregelen zijn van van kracht in heel BelgiĆ« (KB van 5 mei 2008). Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat en deze maatregelen zijn van toepassing op het ganse grondgebied.

[•Lees meer...]

06/01/2017 - Vogelgriepsituatie blijft ongunstig evolueren

In Frankrijk is vogelgriep vastgesteld op een hobbyhouderij ver buiten de afgebakende gebieden en zullen er nu op enkele weken tijd een miljoen eenden afgeslacht worden. Duitsland meldde nieuwe uitbraken op kalkoenhouderijen in reeds afgebakende gebieden, een aantal ernstige verdenkingen is nog in onderzoek. Het risico bestaat dat het virus in deze pluimveerijke regio begint te circuleren. Ook in de Balkan en Centraal- en Zuidoost-Europa lijkt de ziekte uit te breiden. Dichter bij ons land - meerbepaald in Zuid-Nederland - worden besmette wilde vogels aangetroffen. Blijf dus uw pluimvee gescheiden houden (netten) van wilde vogels en zeker van watervogels.

[•Lees meer...]

Vorige pagina Volgende pagina