SLE > Nieuws

Nieuws van de Schapenwerkgroep

 

12/07/2017 - Veehouders mogen zelf vaccineren tegen blauwtong

Ook Steunpunt Levend Erfgoed reageert tevreden op de beslissing die genomen werd in het kader van vaccinatie tegen het blauwtongvirus. Wanneer veehouders zelf mogen vaccineren, gebeurt dit wellicht meer en efficiënter. We hopen dan ook dat deze zienswijze doorgetrokken wordt, bijvoorbeeld naar het behandelen van pluimvee. Het zou de kosten voor de niet-professionele houders ook draaglijker maken.

[•Lees meer...]

11/04/2017 - KEMP houdt lammetjesdag

Heb je nog Kempbonnen liggen? Je kan ze gebruiken t.e.m. de lammetjesdag op Paasmaandag 17/4 in het Prinsenpark. Van 13 tot 18 uur kan je lammetjes knuffelen, deelnemen aan het schildersatelier, je uitleven op het avonturenparcours of op de foto gaan met een lammetje!

[•Lees meer...]

30/09/2016 - Blauwtong rukt op richting Belgische grens

In Frankrijk is een geval van blauwtong serotype 8 bevestigd in het departement Meuse, op ongeveer 85 kilometer van de grens met de provincie Luxemburg. In tegenstelling tot het centrum en het oosten van het land, waar het virus opnieuw volop circuleert, gaat het in het noorden voorlopig om een alleenstaand geval. Dat is ook de reden waarom het Voedselagentschap (FAVV) samen met de Luxemburgse overheid besloten heeft om nog geen beperkingsgebied af te bakenen in België of Luxemburg.

[•Lees meer...]

24/06/2016 - Aanbesteding begrazing bermen van het Albertkanaal

Op vrijdag 24-06-2016 publiceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een aanbesteding voor de begrazing van de bermen van het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Kanne. Deze bekendmaking en het bestek kan opgezocht worden via e-notification a.d.h.v. een woord in de titel of bv via de BDA-nummer op het publicatieblad, zijnde 2016-519598. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do. Via dat adres kan u het bestek ook afhalen. Details geven we u hierna. De opening van het bestek is voorzien donderdag 04-08-2016 te 10.00 uur.

[•Lees meer...]

08/05/2016 - Schaapscheerdersfeest

Border Collie Club “De Boender” organiseert op pinkstermaandag 16 mei voor de 2de maal het Schaapscheerdersfeest. Dit evenement draait hoofdzakelijk rond het scheren van de schaapskudde.

[•Lees meer...]

05/05/2016 - Blauwtong: verhoogde waakzaamheid

Sinds september vorig jaar woedt het blauwtongvirus in Frankrijk. De ziekte verspreidde zich verder naar het noorden van het land, zodat de kans op een besmetting in België reëel is. Om een eventuele introductie van blauwtongvirus in ons land snel te kunnen opsporen, wil DGZ nog eens uw aandacht vestigen op de procedure Verhoogde waakzaamheid van het FAVV. Deze schrijft voor dat dieren afkomstig uit risicogebieden binnen de twee werkdagen na aankomst in België bemonsterd moeten worden.

[•Lees meer...]

23/01/2016 - Schapenhouders gezocht met interesse voor terreinbeheer

De Vlaamse Schapenhouderij vzw roept schapenhouders die interesse hebben in begrazingsprojecten op zich te melden. Bij diverse overheidsgerelateerde instanties neemt de interesse voor terreinbeheer door inzet van schapen toe. Dit is verheugend nieuws. Maar gezien deze evolutie is het ook belangrijk dat er voldoende geïnteresseerde schapenhouders zijn, die aan de aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen of minstens van de mogelijkheid tot kandidaatstelling voor beheer van bepaalde terreinen op de hoogte kunnen gebracht worden. Vanuit het project ‘Het schaap, partner op het platteland voor landschaps- en natuurbeheer wil VSH hierin bemiddelen. Momenteel worden begrazingsprojecten uitgewerkt in:

[•Lees meer...]

10/10/2015 - Blauwtonguitbraak in Midden-Frankrijk rukt verder op.

In Frankrijk zijn er 12 nieuwe blauwtonghaarden vastgesteld. Deze bevinden zich in de departementen Cher en Nièvre, die ten noordoosten liggen van de oorspronkelijke cluster van BTV8-haarden. Dit brengt het totale aantal – sinds begin september – ontdekte haarden in Midden-Frankrijk op 45. Ook bij ons is verhoogde waakzaamheid geboden.

[•Lees meer...]

07/10/2015 - Vind hier de presentaties van de studie-avonden rond erfelijkheid en inteelt

SLE organiseerde op 28 en 30 september twee studie-avonden rond erfelijkheid en inteelt bij schapen en geiten. Deze studiedagen liepen in samenwerking met het Centrum voor Huisdierengenetica van de K.U.Leuven van prof. Nadine Buyse en Steven Janssens.

[•Lees meer...]

25/09/2015 - Komend weekend: studiedagen over erfelijkheid en inteelt bij schapen en geiten

SLE organiseert twee studieavonden rond erfelijkheid en inteelt bij schapen en geiten. Zij zullen plaatsvinden op maandag 28 en woensdag 30 september 2015, telkens om 20u. Inkom gratis, vooraf inschrijven via staf.vandenbergh@sle.be. Eén wordt gepland in Oost-/West-Vlaanderen en één in Vlaams Brabant.

[•Lees meer...]

  Volgende pagina