SLE > Nieuws

Vers van de pers

 

21/02/2017 - Vogelgriep bevestigd bij een wilde zwaan

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is vandaag bevestigd bij een wilde zwaan, gevonden in Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant). Deze vondst bevestigt dat het risico van vogelgriep nog steeds niet afgenomen is. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de verplichte maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

[•Lees meer...]

20/02/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod". Gezocht: Antwerpse Baardkriel (onder Neerhofdieren)

[•Lees meer...]

13/02/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod" Aangeboden: Vlaams schaap, Ardense Voskop (onder Schapen), Vlaamse geit (onder Geiten) Gezocht: Mergelland schaap, Lakens schaap, Vlaams kuddeschaap (onder Schapen)

[•Lees meer...]

11/02/2017 - Seminarie Identificatie van paarden

Het Departement Landbouw en Visserij en PaardenPunt Vlaanderen nodigen paardenliefhebbers vriendelijk uit op het seminarie Identificatie van paarden tijdens Flanders Horse Expo. Het seminarie vindt plaats tijdens Flanders Horse Expo op zaterdag 25 februari 2017 in de seminarieruimte hal 1 - Flanders Expo - Maaltekouter 1 - 9000 Gent. Sinds 2008 moeten alle paardachtigen die op Belgisch grondgebied verblijven correct geïdentificeerd zijn.

[•Lees meer...]

06/02/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod" Aangeboden: Vlaamse geit (onder Geiten), Ardense Voskop (onder Schapen), Eend van Vorst, Vlaamse gans, Vlaanderse koekoek, Rode Ardenner kalkoen (onder Neerhofdieren).

[•Lees meer...]

02/02/2017 - Vogelgriep: bufferzone van 3 km

Aanvullend op ons bericht van gisteren meldt het FAVV dat - gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, er enkel een bufferzone van 3 kilometer rond de betrokken plaats in Lebbeke wordt afgebakend. In dit gebied liggen geen professionele pluimveehouderijen. Alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren is hier verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester. Vanaf vandaag, donderdagmiddag, moet alle pluimvee in het hele land - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden, om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten worden verboden.

[•Lees meer...]

01/02/2017 - Vogelgriep in ons land!

Wat gevreesd werd, gebeurde: vandaag werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke, Oost-Vlaanderen. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Er wordt onmiddellijk een algemene ophokplicht ingevoerd. De maatregelen zijn van van kracht in heel België (KB van 5 mei 2008). Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn als volgt worden samengevat en deze maatregelen zijn van toepassing op het ganse grondgebied.

[•Lees meer...]

30/01/2017 - Expo “Dieren van bij ons” start in bibliotheek Moerbeke

De expo “Dieren van bij ons” reist momenteel van bibliotheek naar bibliotheek. Vanaf vrijdag 3 februari kunt u de tentoonstelling bezichtigen in de bibliotheek van Moerbeke.

[•Lees meer...]

30/01/2017 - Nieuwe zoekertjes

Nieuwe zoekertjes onder "Vraag en Aanbod" Aangeboden: Kempense geit (onder Geiten), Ardense Voskop (onder schapen), Castlemilk Moorit (onder niet-lokale rassen).

[•Lees meer...]

27/01/2017 - DGZ Online twee dagen niet beschikbaar

Elk laatste weekend van de maand voert DGZ onderhoudswerkzaamheden uit aan de ICT-infrastructuur. Daarom is DGZ Online dit weekend niet beschikbaar vanaf zaterdag 28 januari 13 uur tot zondag 29 januari 13 uur. Hun website en Veeportaal blijven wel operationeel. Tenzij er onverwachte problemen opduiken, kunt u zondagmiddag vanaf 13 uur weer gebruik maken van DGZ Online.

[•Lees meer...]